1 mars 2014

Barnet blir självständigt och föräldrarna blir trotsiga

Just nu tänker jag mycket på uppfostran och hur jag vill bemöta mitt barn. John är 2,5 år gammal och han börjar kunna uttrycka rätt bra vad han vill och inte vill. Han är "bestämd" och han gör gärna tvärtemot vad man ber honom om, alltid. Jag tror inte på att barn trotsar och är trotsiga. Barn uttrycker sina behov på olika sätt och det är föräldrarnas uppgift att hitta orsaken bakom. Det plus att vårt barn börjar bli allt självständigare är orsaken till att barn upplevs som "trotsiga". Jag vill, som alla andra föräldrar, att mitt barn ska få en stark självkänsla, jag vill ge honom redskapen att skapa positiva relationer och han ska bli en människa som värnar om andra. De positiva värderingarna tror jag att man ger sina barn genom att vara som man vill att de ska bli. Fast den övriga biten är ganska svår om man inte tror på straff och metoder.

Just nu läser jag Jesper Juuls "Ditt kompetenta barn" och bloggen En annan du som drivs av Petra Krantz. Båda ger mig mycket att tänka på och många nya (och gamla) infallsvinklar. Just nu vill jag bara kapa alla "Vad duktig du är" och "Vad fint". Det kommer bara så självklart och ibland biter jag mig verkligen i tungan! Läs Petra Krantz inlägg om varför det är konstigt och kanske inte så bra att vi bedömer barnen i tid och otid.

Ditt finns mycket att diskutera och tänka runt och jag är glad att jag via facebook hittat en grupp föräldrar som är som jag och som vill samlas och diskutera barnuppfostran och genustänk kring barn. För det är svårt att sitta ensam i sin kammare. Jag är en sådan som vill veta hur andra tänker, jag vill prata och vända på saker. Söndag om en vecka ska vi antagligen ha vårt första möte. Det ska bli mycket intressant!

Inga kommentarer: